naam: LTR - Lijst Tjerk Reijinga

adres: Colenso 170

plaats: 3761 GP Soest(dijk)

telefoon: +31(0)6 1135 3694

K.v.K.Nr.: 70394997

 

Bank: RABO

Rekeningnummer: NL59 RABO 0326 2920 55

 

Disclaimer

 

De op deze website getoonde informatie is door LTR met zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. LTR geeft u door middel van deze website alleen informatie over producten en diensten die door LTR worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 

LTR kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het eventueel niet goed functioneren van deze website of voor onjuistheden en onvolledigheden van opgenomen informatie en tarieven. 

Hoewel LTR alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is LTR niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. 

Verwijzingen naar sites die niet door LTR worden onderhouden, zijn alleen ter informatie van de bezoeker. Hoewel LTR zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar zij verwijst, kan zij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud en het functioneren daarvan, of voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door LTR worden onderhouden wordt afgewezen. 

LTR is een geregistreerd handelsmerk van LTR. LTR verleent u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander eigendoms- of intellectueeleigendomsrecht. Niets van de inhoud op deze website mag worden gespiegeld op een andere website of in enig ander medium.

 

Download
Onze statuten
Afschrift oprichting vereniging LTR d.d.
Adobe Acrobat document 1.8 MB