“Samen voor een zorgzaam, veilig en groen Soest”

 

Mijn naam is Tjerk Reijinga en ik ben sinds 2013 actief in de Soester politiek en gemeenteraad.

 

De afgelopen jaren heb ik er (mede) voor gezorgd, door het inbrengen van een initiatiefvoorstel wat aangenomen is, dat de gemeente Soest nog meer gaat werken aan vergroening van tuinen, een betere afvoer van overtollig regenwater en aldus betere omstandigheden voor ons, inwoners.

 

Ook heeft u op de risicovolle plaatsen op straat de z.g. biggenruggen (die betonnen randen) zien verdwijnen.

Na diverse ongevallen, letterlijk, gezien te hebben is mijn motie hiervoor ook aangenomen. Hierdoor is het fiets- en voetgangersverkeer veiliger geworden.

 

Dit zijn maar twee van de vele punten. Mijn ideaal is om direct en effectief als raadslid werkzaam te zijn. Van debatten zijn nog nooit huizen gebouwd, maar van daden wel… dus als ik een mede-inwoner kan helpen, zal ik daar alles aan doen om hem of haar van dienst te zijn.

 

E-mail: info@ltr-soest.nl

Telefoon: 06-1135 3694