De verkiezingen zijn achter de rug

 

Soest, 23 maart 2018

 

Na 1,5 maand zeer actief de Soestse en Soesterbergse bewoners gesproken te hebben, zijn de verkiezingen een feit.

 

Jammer genoeg was de tijd, die ons enthousiaste en betrokken team kandidaatsleden en hun help(st)er, te kort om een zetel binnen te halen.

 

Maar dat betekent niet dat wij ermee ophouden! Nee! Wij gaan ons beraden op de komende vier jaar. Wij blijven ons inzetten voor ons mooie dorp, een dorp dat wij nog steeds in balans willen houden met de toekomstige, demografische, ontwikkelingen.

 

Wij danken alle mensen die op ons gestemd hebben voor hun inzet en stem.

Soester Courant

Opening Inloophuis Soest en start zingen voor je leven koor Soest.

19-03-2018, 21:32 | Lezersnieuws | Willem 
Opening door Tjerk Reijinga     foto: Marijke StekelenburgOpening door Tjerk Reijinga Foto Marijke Stekelenburg

Vandaag maakt de Lijst Tjerk Reijinga (LTR) een van haar programma punten al waar voor de verkiezingen. Het Inloophuis voor kankerpatiënten en andere chronisch zieken en hun naasten. Hier wordt een  luisterend oor geboden, maar wordt er ook meegedacht in creatieve momenten en pragmatische support. Door een samenwerking is het Inloophuis  nu al geopend in Uw Gemakshuis, tenslotte  heeft dit huis alle ingrediënten en waarom langer wachten als je dingen samen kunt doen. Maar de LTR gaat verder want vandaag werd er tevens  gestart met een koor: ‘Zingen voor het Leven’.  Zingen verbindt, zingen maakt blij en zingen geeft je een betere kwaliteit van leven!  De opening werd bijgewoond door 75 gasten die  zagen hoe er een start gemaakt werd met  het Zingen voor je Leven Koor Soest. Dit koor werd bijgestaan door de gasten en vele zangers uit Amsterdam, die bewogen hun betrokkenheid zongen en vertelden over het leven van nu. Voor meer energie, de steun van lotgenoten en de warmte van het omringende nest, in dit geval Uw Gemakshuis Soest, kom op dinsdagmiddagen naar de Koninginnelaan 6. Een belevenis die het leven energie geeft. 

Uw Gemakshuis is iedere werkdag open van 10.00 – 16.30 uur, loop gerust binnen voor een kopje koffie of thee en een luisterend oor. Uw Gemakshuis is een plek waar aandacht en ontzorging centraal staan. Een professioneel team van ondersteuners staat klaar om antwoord te geven op hulpvragen. Van mantelzorg tot P.G.B. en van gezelschap houden tot huishoudelijke hulp. Tevens kunnen zij de juiste zorg en ondersteuning inregelen. Samen regelen we support op maat!

Anne-Marie Blink, Dirigent, zangeres, Kandidaat raadslid Soest voor LTR

PERSBERICHT

19 maart 14.30 uur

Opening Inloophuis-Soest

Een huis voor kankerpatiënten, chronisch zieken en hun naasten

 

Op initiatief van Lijst Tjerk Reijinga (LTR) en de Stichting Kanker in Beeld opent het Gemakshuis, als ontzorgpunt in Soest, nu ook haar deuren voor een Inloophuis voor kankerpatiënten, andere chronisch zieken en hun naasten.

De opening wordt verricht door een ad hoc koor ‘Zingen voor je Leven-Soest’, waarmee tevens een nieuw ‘Zingen voor je Leven Koor’ is opgericht.

Met deze opening wordt tevens de aftrap gegeven voor een Zingen voor je Leven Koor in Soest. De Stichting Kanker in Beeld ondersteunt dit initiatief van harte, waarmee er aan het Nederlandse Netwerk van koren voor mensen met kanker en hun naasten een nieuw koor is toegevoegd.

U kunt altijd - ook zonder afspraak - terecht op de uren dat het centrum geopend is. Een plek voor ontmoeting, informatie, creativiteit en expressie en een luisterend oor.

 

Waar en wanneer?

Gemakshuis Koninginnelaan 6 te Soest

Op maandag 19 maart 2018 a.s. en iedereen is van harte welkom.

Aanvang: inloop 14.00 uur, start ‘opening’ 14.30 uur

COSBO debat

 

Tijdens het politiek debat, georganiseerd door de COSBO in Soest, legt lijsttrekker, Tjerk Reijinga, uit waarom prestatie indicatoren in de zorg niet werken. De enige persoon n.l. die je kunt vragen hoe het keukentafelgesprek en het daaruit volgende behandelplan effect heeft gehad op de patiënt of belanghebbende, is de behandelde persoon zelf. Vragenlijsten nakijken (die overigens heel vaak zo op de computer ingevuld kunnen worden) en daarop beoordeeld worden dient, in de ogen van LTR,  geen enkel doel. Bij nuts-voorzieningen zijn dit soort meetinstrumenten overbodig en frustreren ze en de behandelaar en de behandelde.

Op 21 maart a.s. zijn de Gemeenteraad Verkiezingen!

Flyeren in Soesterberg

 

Afgelopen zaterdag, 24 februari j.l. heeft LTR gesprekken gevoerd en folders uitgedeeld aan inwoners van Soesterberg. Veel inwoners waren enthousiast over ons initiatief omdat ze hun stem konden laten horen. 

 

De volgende week hebben wij vervolggesprekken, o.a. over een Skatebaan en een plaats voor de jeugd.

Willem Tolman en Guille hebben ten tijde van het Sportdebat in IDEA (20 februari j.l.) een gesprek gevoerd met twee initiatiefnemers voor de voornoemde onderwerpen. Hierop gaan wij met hun rondrijden en zelf onderzoeken of er plaatsen hiervoor in aanmerking komen.

 

 

 

 

 

Sport debat

 

Het Sport Debat op 20 februari in IDEA (uitstekend geleid door Hans van Keken). Hier legt de lijsttrekker, Tjerk Reijinga, uit waarom het voor Soest beter is om nu eens naar de sportieve toekomst te kijken en, in overleg met de Sport Federatie en andere belanghebbenden, een innovatief sportcomplex te realiseren. Op de leeggekomen plaatsen, binnen de bebouwde kom, kunnen dan de noodzakelijke senioren- en starterswoningen gebouwd worden. Op deze manier los je het eeuwige dilemma van gebrek aan ruimte, overlast bij buurtbewoners, etc. op. Voor LTR een duidelijke WIN-WIN situatie!

Debat in de Open Hof op 13 februari 2018 rond stond o.a. in het teken van eenzaamheid. Luister wat LTR hierover te zeggen had.

LTR wil een inloophuis voor chronisch zieke patiënten in Soest

 

LTR zet zich in voor de totstandkoming van een Inloophuis voor kankerpatiënten, chronisch zieken en hun naasten. Een Inloophuis biedt een luisterend oor onder het genot van een kopje koffie/thee, waar professionele informatie altijd onder handbereik is. Het legt vooral de nadruk op het intermenselijke contact, waarin lotgenoten elkaar ontmoeten en er even ontspannen kan worden.

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat creativiteit en expressie van belang zijn in het behandeltraject, waar het Inloophuis weer een plek voor kan zijn.

LTR roept de gemeente op mee te denken over de realisatie van dit Inloophuis, waar aandacht voor patiënten, hun naasten en de mantelzorger een aandacht volle plek vinden. Samen, je staat er niet alleen voor.

 

LTR helpt mee aan definitief besluit tegen natuurbegraven in Soest!

 

Soest, 22 februari 2018

 

Samen met vijf andere partijen heeft LTR een motie tegen natuurbegraven in de gemeente Soest ingediend.

De motie werd op donderdagavond aangenomen en daarmee is het natuurbegraven in onze mooie gemeente NIET toegestaan.

 

Wij zijn dankbaar dat er zo'n goede actiegroep opgericht werd die de raadsleden met een uitstekende onderbouwing kon ondersteunen. 

LTR is tegen de natuurbegraafplaats in Soest!

 

Soest, 11 februari 2018

 

LTR is van mening dat een natuurbegraafplaats niet thuishoort in Soest. Hoewel het idee van een natuurbegraafplaats veel mensen aanspreekt, zijn er een flink aantal nadelen aan verbonden. Kennisinstituut Alterra heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten ten aanzien van natuurbegraafplaatsen (Terug naar de natuur 2009). 

 

1. De locatie is 'eeuwigdurend' gereserveerd voor het begraven van lichamen. In tegenstelling tot de gangbare begraafplaatsen worden graven niet geruimd. Hiermee zadelen we de toekomstige generaties op met een groot aantal graven.

 

2. Ook blijkt uit het onderzoek dat het markeren van graven niet alleen bij een steen of houten plankje blijft. Mensen zijn heel creatief maar het totaal geeft een zeer rommelige indruk. 

3. Daarnaast is gewezen op het risico dat wilde dieren zoals wilde zwijnen menselijke resten opgraven omdat het graf niet is afgedekt met een grafsteen.

 

4. Verder is onduidelijk of de locatie wel de juiste omstandigheden heeft die horen bij een begraafplaats zoals een lage grondwaterstand. 

De initiatiefnemer is een organisatie met winstoogmerk die gebaat is bij een groot (landelijk) aanbod van overledenen. De beoogde natuurbegraafplaats zou de grootste in zijn soort worden in Nederland. De vraag dringt zich dan ook op of de gemeente Soest überhaupt behoefte heeft aan een dergelijke begraafplaats op haar grondgebied.

 

De zorg van LTR is dat een mooi stuk natuur in de toekomst verstoord wordt door een komen en gaan van rouwstoeten die uit het hele land naar Soest komen, de effecten van natuur begraven onvoldoende belicht zijn en er te weinig rekening wordt gehouden met de omwonenden en de sportbeoefenaars. 

21 maart a.s. is een belangrijke dag.

 

U kunt dan stemmen op de nieuwe gemeente raadsleden die uw belangen, voor de komende vier jaar, gaan behartigen in de gemeenteraad.

Ook kunt u zich uitspreken, middels een referendum, voor of tegen de nieuwe Sleepwet, de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.