Waarom LTR?

Op zijn elfde flyerde hij al voor de net opgerichte D'66 (toen nog met apostrof). De laatste vijf jaar zette hij zich politiek actief in voor D66 én de gemeente, waarvan de laatste vier jaar als raadslid. De lokale afdeling kiest nu voor vers bloed, de 62 jarige Tjerk Reijinga is op een (onverkiesbare) achtste plaats van de kieslijst gezet.

Maar Reijinga heeft geen zin om thuis op zolder zijn idealen in stoffige dozen op te bergen. Hij kan, wil en moet nog zoveel voor de Soester samenleving doen, vindt hij. ,,Dan blijft er maar één weg over: voor jezelf beginnen en niet op de achtergrond iets proberen." Als Lijst Reijinga zat hij donderdag op een andere plek in de raadzaal, vier stoelen verwijderd van zijn voormalige fractie; vlak bij de in- of uitgang, dat zal op 21 maart blijken.

 

HOGER PLAN Volgens Reijinga heeft de plaatselijke D66 nooit hoeven te stemmen onder druk van het landelijk bestuur. Evenmin is hem, zegt hij, hij de afgelopen vier jaar fractie- of coalitiediscipline opgelegd als er moest worden gestemd. Hij onderschrijft het D66-beleid, maar gaat nu toch met een eigen/andere partij verder. Hij wil Soest naar een hoger plan tillen door zijn idealen te verwezenlijken. Hij heeft zijn oor te luisteren gelegd bij de bevolking de afgelopen jaren en weet wat Soest en Soesterberg willen. Dan kun je hem niet afschrijven, vindt Reijinga.

 

PROGRAMMA Over wat er in zijn partijprogramma komt te staan, wil hij niet meer kwijt dan dat het zal aanslaan bij de inwoners. Hij wil niet andere partijen in de kaart spelen. ,,Dan gaan ze daar op reageren", houdt hij een slag om de arm. Hij moet het nog schrijven en zal toch ook moeten overleggen en afstemmen met partijgenoten naar wie hij op zoek is. Daarvoor heeft hij tot begin februari de tijd, dan moeten de definitieve kieslijsten bij de gemeente zijn ingediend.

Tekst: Soester Courant 27-12-2017

Waar staan de letters LTR voor?

 

LTR staat voor “Lijst Tjerk Reijinga”.

 

Een partij die geworteld is in de gemeente Soest-Soesterberg.

 

 

 

 

Gezeten achter mijn bureau, uitkijkend over Soest, vormen zich gedachten voor een lokale partij. Een partij waarin ouderen op de voorgrond staan. Immers, onze leeftijdsverwachting wordt steeds hoger ingeschat en we blijven, dientengevolge, langer jong.

 

Ik ben 63 jaar, in de ogen van jongeren oud, maar in de ogen van ouderen jong. Mijn ideeën spelen zich af in het kader van jong en oud. Waar kunnen we van elkaar leren en waar kunnen we met elkaar tot een samenwerking komen om Soest een nog mooier plekje te maken dan het al is.

 

Een cirkel van leven, waarin we de handen ineen slaan om Soest te verlevendigen en een voorbeeld voor omliggende gemeentes te laten zijn.

 

De handen en gedachten in elkaar stekend, ben ik gekomen tot het voor u liggende partijprogramma. Lijst Tjerk Reijinga, LTR, zet zich, vrij van de landelijke politiek, in voor ons dorp.

 

Daar waar we in de cultuur in de breedste zin van het woord elkaar kunnen ontmoeten, komen we tot initiatieven, die ons dorp verrijken voor ouderen als wel voor jongeren.

 

Dames en heren, LTR bruist in nieuwe spanning.

 

Stem op 21maart.

 

Tjerk Reijinga

 

Lijsttrekker LTR